Meet the Competitors of WorldSkills Singapore 2020

Andre Yap Jun Xi & Ling Zhi En - Institute of Technical EducationCaleb Lee Jia Jing & He HaiQi - Nanyang PolytechnicJason Chua Yuan Zhuang & Lim Kai Xian - Ngee Ann PolytechnicLim Yi Yang & Muhammad Hazley Bin Samsudin  - Republic Polytechnic
Andre Yap Jun Xi & Ling Zhi En
Institute of Technical Educationn
Caleb Lee Jia Jing & He Haiqi
Nanyang Polytechnic
Jason Chua Yuan Zhuang & Lim Kai Xian
Ngee Ann Polytechnic
Lim Yi Yang & Muhammad Hazley Bin Samsudin
Republic Polytechnic
Edwin Tang Qin Kang & Safaraz Bin Sarazli - Singapore Institute of TechnologyBryon Kaan & Tan Cheng Kit - Singapore PolytechnicLee Chun Hao & Kwa Cheng Jing - Temasek Polytechnic 
Edwin Tang Qin Kang & Safaraz Bin Sarazli
Singapore Institute of Technology
Bryon Kaan & Tan Cheng Kit
Singapore Polytechnic
Lee Chun Hao & Kwa Cheng Jing
Temasek Polytechnic