Lim Yi Kai, Edwin and Sim Wei Feng Temasek Polytechnic

Lim Yi Kai, Edwin and Sim Wei Feng (Temasek Polytechnic)